Господ решил да направи някой народ богоизбран

Господ решил да направи някой народ богоизбран. Отишъл той първо при арменците и ги попитал:
– искате ли да сте богоизбраният народ? Приготвил съм ви пет божи заповеди. Искам само да ги спазвате.
– Не се интересуваме от предложението! – казали те.
Отишъл господ и при арабите, но и те също му отказали.
Последно се обърнал към евреите:
– Искате ли да станете богоизбраният народ? Давам ви пет божи заповеди и искам само да ги спазвате стриктно.
– Колко пари ще ни искаш за тези пет заповеди? – попитали евреите.
– Нищо няма да ви искам.
– Ами дай десет тогава! – отвърнали евреите.