Господ изпратил Дева Мария на Земята

Господ изпратил Дева Мария на Земята, да му каже как живеят хората. Изпратила му тя телеграма от Русия: „Тук хората, пият, пият… От дъжд на вятър работят… Общо взето – ужас!“
След няколко дни изпратила втора телеграма от Европа: „Тук хората работят здраво пет дни и два дни почиват. Общо взето, има ред… Утре ще летя за България“.
Чакал Господ вести от България, обаче – нищо. Господ изпратил Свети Петър, да провери какво става. Отишъл той и какво да види: Дева Мария танцувала върху една маса, а около нея хвърчали салфетки, леел се алкохол, музиката дънела до дупка, а всички били мъртво пияни.
– Какво става Дева Мария? – попитал той.
Тя му отвърнала:
– Пепи, кажи на Боги, че Мими няма намерение да се връща…