Извикали горските животни на военна комисия

Извикали горските животни на военна комисия. Всички животни минали и останали само заека и мечока. Те чакали пред последната врата за заключение и мечока казал на заека:
– Хайде, ти мини пръв че мен ме е страх.
– Добре. – казал заека и влезнал.
След една минута излязъл и казал на мечока:
– Негоден съм!
Мечока попитал учудено:
– По каква причина си негоден?
– Ами имам само два предни зъба. Ако искаш и ти да си негоден, дай да ти избия и твоите зъби.“
Мечока се почудил известно време, но накрая се съгласил. Влезнал мечока с избити зъби в стаята и след два минути минути излязъл плачейки.
– Какво стана Мечо? Защо плачеш? – попитал заека.
– Негоден съм! – изплакал мечока.
– Но защо плачеш тогава?
– Дюстабанлия съм!