Голям Мерцедес спрял на светофара

Голям Мерцедес спрял на светофара. Отзад се чуло скърцане на спирачки и нещо се блъснало с всичка сила в задницата му. От Мерцедеса излязъл огромен борец и видял стар и очукан Москвич, който бил влязъл целия в багажника му.
– Абе дядка, сега трябва да ми платиш пет бона за ремонт. Имаш ли от къде да ги вземеш?
– Имам!
– Ами, хайде тогава да ми се издължиш!
– Веднага ти се издължавам! – отговорил дядката, след което бръкнал в джоба си и извадил тлъста пачка с пари. Отброил пет хиляди и ги подал на бореца, който в това време стоял и гледал недоумяващо:
– Откъде ги имаш тия пари, бе?
– Ами, аз съм пчелар. Развъждам пчели.
– А, стига бе! Ами те откъде ги вземат?