Гинеколог трябвало да излезе за няколко часа

Един гинеколог трябвало да излезе за няколко часа от кабинета. Той помолил свой приятел фотограф да го замести, понеже имало много пациенти със запазен час.  По едно време, в кабинета влязъл един негър и казал на фотографа:
– Докторе, имам голям проблем. С жена ми имаме пет деца. Четири от тях са черни, но петото излезе бяло като сняг. Какво се е случило? Моля, помогнете!
Фотографа се замислил и след минута попитал негъра:
– Абе, вие как го правихте това дете? Жена ви беше ли разкрачена?
– Ами, да! – отвърнал негъра.
– Много разкрачена, нали? И лампата светеше ли?
– Да, докторе! Беше много разкрачена и лампата светеше! – казал негъра.
– Видя ли, за това е станало бяло! Ти си го осветил…