Германец, поляк и руснак хванали златната рибка.

Германец, поляк и руснак хванали златната рибка. Тя им казала, че ще им изпълни по едно желание и ги питала какво е то. Германецът без да се замисли казал:
– Искам Русия да изчезне от картата.
И Русия изчезнала.
За да си го върне, руснакът казал:
– Тогава, аз пък искам Германия да изчезне от картата.
И Германия и тя изчезнала. Тогава дошъл ред  и за желанието на поляка:
– Е, при това положение – за мен искам една бира…