Гарабед задал гатанка на Киркор

– Киркор, искаш ли да ти кажа една гатанка?
– Кажи!
– Какво е това, дето е синьо, горе на дървото и пищи?
– Не знам, Гарабед! Какво е това?
– Риба!
– Я чакай малко, защо тогава е на дървото?
– Защото я сложих там.
– А защо е синя?
– Защото я боядисах.
– Ами, защо пищи?
– За да не можеш да познаеш!