Един възрастен фермер има езеро в ябълковата си градина.

Един възрастен фермер има езеро в ябълковата си градина. Един ден той отишъл да си набере ябълки. Взел той една кофа и се запътил към градината. Откъм езерото чул весел смях и видял, че няколко девойки се къпели в неговото езеро. Когато го забелязали, те се потопили до шия във водата и едната от тях извикала:
– Няма да излезем от водата, докато не си отидеш!
Старецът се намръщил, вдигнал кофата във въздуха и казал:
– Притрябвало ми е да ви гледам голотиите! Аз дойдох само да нахраня крокодила…