Фантазията и въображението на децата

Учителката опитвала да развие фантазията и въображението на децата:
– Деца, кое нещо може да е голямо и сиво край пътя?
– Стената – отговорил Пенчо.
– Точно така, обаче може и да е магаре! – допълнила учителката.
– А кое нещо може да е голямо и кафяво на полето?
– Крава. – отговорила Герганка.
– Правилно, но това може да бъде и купчина сено! – допълнила отново учителката.
– Обаче, може и да бъде купчина тор! – провикнал се Иванчо.
Учителката веднага го скастрила:
– Ако още веднъж кажеш такава глупост и ще ти скъсам ушите!
– Госпожо, а може ли аз също да ви попитам нещо? – казал Иванчо.
– Питай ме!
– Влиза сухо, гладко и право, а после излиза меко, лигаво и набръчкано?
– Отиваме веднага при директора!
– Правилно, госпожо, но може също така и да е дъвка!- казал Иванчо на излизане, докато си почесвал ухото…