Европейски сеизмологичен център

Европейски сеизмологичен център е институция която събира параметрични данни, доставени от 65 различни сеизмологични мрежи разположени в Европа (кореспондиращи на 1782 сеизмични станции) и средиземноморието. Данните се изпращат до европейския сеизмологичен център чрез имейл или чрез системата QWIDS (система за наблюдение на земетресения и дистрибуция – разработена от ISTI). Събраната информация автоматично се архивира в базата данни на европейския сеизмологичен център, достъпна е чрез autoDRM и също така е налична на сайта на сеизмологичния център. Събраните по този начин данни, автоматично се сливат и се препращат към няколко сеизмологични института. С цел за ранно оповестяване при евентуални унищожителни земетресения, европейския сеизмологичен център е изградил система за известяване при земетресения чрез имейл, SMS или факс. Тази услуга е напълно безплатна и всеки може да се регистрира за нея. Европейския сеизмологичен център регистрира над 15000 сеизмични събития годишно.