Евреин учил сина си на бизнес

Евреин учил сина си на бизнес. Казал му:
– Представи си, че Моше ни дължи пари и ги бави. Напиши му едно писмо!
Синът написал:
„Уважаеми господин Моше! Според нашите документи, Вие ни дължите голяма сума пари, която е трябвало да ни върнете през изминалата седмица. Надяваме се, че поради разсеяност сте пропуснали да ни я изпратите“.
– Не така! – казал бащата. – Писмото трябва да бъде по-кратко.
Синът пак написал:
„Господин Моше, надяваме се, че не сте забравили за сумата пари която ни дължите!“.
– Напиши го по-кратко! – коментирал пак бащата.
Синът пак седнал да пише:
„Господин Моше, моля, върнете ни веднага парите.“
Бащата се ядосал и казал:
– Колко пъти да ти обяснявам, че бизнес писмата трябва да са кратки, ето така:
„Моше, кога?“