Евреин хванал златната рибка

Евреин хванал златната рибка и тя му казала:
– Ако ме пуснеш, ще ти изпълня три желания!
Той без много да му мисли и казал:
– Е, тогава ще искам сто милиарда евро в сметката си…
– Готово! Имаш ги.
– Също така, искам всички коли от най-скъпата авто къща в града, да са мои…
– Готово! Имаш ги.
– Искам да имам харем, пълен с най-красивите жени на света…
– Готово! Имаш го.
– Така, сега второто желание…