Един ловец отишъл на лов

Един ловец отишъл на лов и видял пред себе си огромен глиган.

Стрелял той по глигана и го убил. За нещастие обаче, горските го видели. Ловецът метнал глигана на гръб и търтил да бяга. Бягал, бягал, но се изморил и спрял да си почине малко. В това време, единия от горските го настигнал и го попитал:
– Какво правиш , приятел?
– Мани бе, човек! Един огромен глиган ме подгони и бягам от него.
– Ама той е на гърба ти!
Ловеца подскочил уплашено, захвърлил глигана и възкликнал:
– Егати нахалния глиган!

Вашият коментар