Един човек бил плешив

Един човек бил плешив, обаче много искал да има коса. Отишъл при доктора и му казал:
– Докторе, помогни ми! Много искам да имам коса.
Докторът му отвърнал:
– Няма никакви проблеми! Знам едно ново лекарство, което действа безотказно. Ето, вземи го и започни да го пиеш.
След две седмици, човекът отишъл отново и казал:
– Докторе, пия това лекарство вече две седмици и нито един косъм не ми е пораснал.
Докторът започнал да го успокоява:
– Спокойно, бъди упорит и не се отказвай. Между другото, пропуснах да то кажа, че лекарството има един страничен ефект. Докато го пиеш, главата ти ще става все по-малка.
Човекът пил още няколко седмици лекарството и отишъл отново при доктора, вече с видимо по-малка глава:
– Докторе, главата ми доста намаля, а аз все още нямам никаква коса!
Докторът спокойно отвърнал:
– Не се притеснявай, просто продължавай да пиеш.
Минали още няколко седмици и човекът отново отишъл при доктора, с глава голяма колкото портокал.
– Докторе, все още няма никакъв положителен ефект!
Докторът отговорил:
– Спокойно, скоро ще дойде ефектът! Не се отказвай на финала!
Пил човекът още една седмица и след известно време отново отишъл при доктора:
– Докторе, вижте главата ми! Тя вече е голяма, колкото орех, а все още нямам нито един поникнал косъм!
Тогава докторът станал и тържествено казал:
– Ето, сега настъпи моментът! Среши си веждите назад…