Дъщеричка казала на майка си

Дъщеричка казала на майка си:
– А пък, леля Петя ще си има бебе!
Майката казала:
– Да, знам!
Дъщеричката я попитала:
– А къде се намира то сега?
Майката отговорила:
– Ами, сега е в коремчето и.
Последвала дълга пауза и след известно време разговорът продължил:
– Мамо, ти нали ми каза, че ако смучеш мръсни пръсти, в коремчето ти ще се завъдят глисти! Тогава, какво трябва да смучеш, за да завъдиш бебенце?