Държавен фонд земеделие

Съгласно закона за подпомагане на земеделските производители, през 1998 година бива създаден Държавен фонд „Земеделие“. Основния замисъл зад създаването на Държавен фонд „Земеделие“ е той да играе ролята на разплащателна агенция, чрез която българските земеделски производители да могат да получават финансово подпомагане под формата на държавни помощи, по програмата САПАРД, по линия на общата селскостопанска политика и общата рибарска политика на Европейския съюз и не на последно място по програмата за развитие на селските райони.

Държавен фонд земеделиеСамото финансово подпомагане Държавния фонд „Земеделие“ прави с помощта на четирите си основни инструмента – директни плащания, средства за пазарна подкрепа и мерки по програмите за развитие на селските райони и за развитие на сектор „Рибарство“. Самите плащания към земеделските производители, що се отнася до държавните помощи, Държавен фонд „Земеделие“ осъществява по два начина – чрез дългосрочни и чрез краткосрочни инструменти. Управлението на Държавен фонд „Земеделие“ се осъществява от управителен съвет представен от единадесет членове които работят под председателството на „Министъра на земеделието и храните“ а самото ръководство на Държавен фонд „Земеделие“ е поверено в ръцете на изпълнителен директор.