Две коли с блъснали

Две коли с блъснали. Единият шофьор изскочил разярен и се хвърлил към другия:
– Вижте какво стана заради вас! Строших си изкуствената челюст във волана!
Знаете ли колко струва?
– Спокойно! – отвърнал другият шофьор. Вземете тази кутия, пробвайте няколко и си изберете. В кутията имало стотина изкуствени челюсти. Пострадалият пробвал няколко и накрая една от челюстите му паснала добре.
– Какъв късмет само! Добре, че сте зъболекар!
– Зъболекар ли? – учудил се другият шофьор. – Не съм зъболекар, гробар съм…