Двама равини се срещнали

Двама равини се срещнали пред синагогата в събота.
– Само да знаеш, какво чудо ми се случи днес! Вървях си аз по пътя за синагогата и изведнъж заваля пороен дъжд. Ама как да си разтворя чадъра – нали е събота? Боже, помогни ми, си казах аз! И стана чудо: отляво дъжд, отдясно дъжд, а по средата… слънчева пътека.
– Това е нищо – казал другия равин. – Вървях си аз насам и гледам кюлче злато на земята. Но как да го вдигна – нали е събота? И изведнъж стана чудо: отляво събота, отдясно събота, а по средата… петък!