Двама приятели отишли на заведение

Двама приятели отишли на заведение. Пред тяхното сепаре стояли две жени. Единият казал:
– Виж, тази там в ляво е моята съпруга, а тази в дясно е моята любовница. Казвам ти, наистина е много добра любовница!
Вторият казал:
– А пък, това в дясно е жена ми, а тази в ляво е моята любовница. Казвам ти, наистина страхотна любовница!
След кратко мълчание, двамата приятели мълчаливо се спогледали, след което казали в един глас:
– Абе явно могат, ама само когато поискат…