Двама чукчи лежали заедно в затвора

Двама чукчи лежали заедно в затвора и единия попитал другия:
– Ти за какво лежиш?
– Защото, пои време на лов убих един защитен вид бяла мечка. Дадоха ми две годишна присъда. Ами ти, за какво лежиш?
– Аз убих жена си и затова ми дадоха десет годишна присъда.
– Десет години? Че за какво толкова много, не? То там има само една шепа вълна…