Дребна шарка – морбили, брусница

Дребна шарка (морбили, брусница) е вирусна заразна болест, предавана чрез пръски. Инкубационния период на дребната шарка (морбили) е между девет и дванадесет дни. Най-често срещаните симптоми на дребна шарка (морбили) са: повишена температура, зачервени очи, кашлица, кожен изрив (появява се между третия и осмия ден и трае три – четири дни). Дребната шарка намалява защитните сили на организма и по този начин дава странични усложнения (например бронхопневмония). Предпазването от дребна шарка (морбили) става чрез ваксина, като веднъж изградилия си имунитет организъм го запазва за цял живот.