Диспансер

Диспансера е здравно заведение за издирване, наблюдение и лечение на определени видове болести и за предпазване от тях. В България диспансерите биват окръжни и градски, като работата им е да осигуряват поликлинична и болнична медицинска помощ. Обособени са пет основни вида диспансери: противутуберколозен, кожновенерически, психоневрологичен, противораков и медицинско-физкултурен. Диспансерният метод се прилага и във всички лечебно-профилактични заведения, в консултациите за жени и деца и други, обхваща язвената и хипертоничната болест, ревматизъм, сърдечно-съдовите заболявания и други.