Динитроортокрезолни препарати

Динитроортокрезолните препарати са химически средства с активно вещество натриева или амониева сол на динитроортокрезола. Динитроортокрезолните препарати служат за унищожаване на акари, нематоди, всякакви причинители на гъбични болести и плевели. Употребяват се динизол, селинон, крезонит, сандолин и други за зимно пръскане на овощните дръвчета, а през вегетацията – като хербециди срещу широколистните плевелив житни, ленови, лукови, грахови и други култури.