Данъчна ревизия в гората

Научила мечката, че в гората ще има данъчна ревизия и се разтревожила:
– Ами сега! Аз имам кожух, мъжът ми има кожух, децата и те имат кожуси. На една заплата – откъде?
Хукнала да се спасява и по пътя срещнала костенурката:
– Мецано, накъде си хукнала?
– Остави, ревизия ще има. Как да обяснявам откъде са ни всичките тези кожуси?
Стреснала се костенурката:
– Ами сега! Аз имам къща, мъжът ми има къща, децата и те имат къщи. На една заплата – откъде?
Хукнала след мечката и след малко ги срещнал щъркелът:
– Защо сте се разбягали така? Сваляте килограми ли?
– Остави, ревизия ще има. Как да обясняваме откъде имаме всичките тези кожуси и къщи?
Замръзнала му усмивката на щъркела:
– Ами сега! Аз всяка година ходя на екскурзия в чужбина, жена ми и тя на екскурзия в чужбина, децата и те на екскурзия в чужбина. На една заплата – откъде?
Хукнал щъркела с тях и бягайки срещнали маймуната. Тя,като ги видяла, че бягат, също се присъединила към тях. По някое време се уморила и се сетила да ги попита защо бягат. Обяснили и за ревизията и маймуната се плеснала по челото и казала:
– Вие бягате, защото работата ви не е чиста. Само, че аз накъде съм хукнала, с моя гол з*дник…