Дай ми пушката да ходя в гората

– Тате, дай ми пушката да ходя в гората на лов за мечка!
– Няма! Аз винаги съм ходил на лов за мечка с копие, дядо ти винаги е ходил с копие, а ти искаш с пушка!
– Тате, 2018-та година сме, стига с тези копия! Дай ми пушката!
Дал му бащата пушката. Отишъл в гората сина и изведнъж като му изскочила мечката, като се изправила на задни крака и изревала и той взел, че хвърлил пушката и избягал до къщата… Баща му го питал:
– Сине, къде е пушката?
– Ами… като изскочи мечката я изпуснах и я загубих!
– Заеби. Сега вече изобщо не можем да отидем в гората. Доскоро мечката имаше само две копия, а сега има и една пушка…