Цирково представление

Цирково представление. Излезли акробатите, салта, слънца, стойки. Последвали бурни аплодисменти. Когато ръкоплясканията утихнали, от последния ред се чуло:
– Пе*ераси! Всичките акробати са пе*ераси! Носят чорапогащници и се барат по г*зовете! Пе*ераси!
След това излезли клоуните.
– Пе*ераси! Всичките клоуни са пе*ераси! Гримирани и червисани! Пе*ераси!
След това излязъл дресьора на лъвовете.
– Пе*ерас! Дресьора е пе*ерас! Вижте само как си върти г*за! Даже си е нарисувал мустаци, за да не го познаят! Пе*ерас!
Представлението спряло и конферансието излязло на сцената:
– Дами и господа! Следва смъртоносен номер! Скок с главата надолу, в леген с вода, от двадесет метра височина!
От последния ред се чуло:
– Пе*ераси! Пуснете ме, бе! Къде ме водите! Пе*ераси!