Ромче седяло до едно л*йно

Ромче седяло до едно л*йно и ровило в него. Един полицай минал и го попитал:
– Какво правиш?
Ромчето отвърнало:
– Ами… полицай!
Полицая му хвърлил една гора бой и си тръгнал. Тази случка се повторила и на следващия ден и на по-следващия. На третия път, полицая отново минал покрай ромчето, а то просто си седяло пред л*йното и го гледало. Полицая пак го попитал:
– Какво правиш?
– Ами, нищо!
– Защо нищо?
– Ами, то от всяко л*йно полицай не става…