Чукча отишъл на екскурзия в Африка

Един чукча отишъл на екскурзия в Африка. Като се върнал, другите чукчи го наобиколили и започнали да го разпитват:
– Какво видя там?
– Видях забра.
– Какво е това зебра?
– Нали сте виждали кон?
– Виждали сме.
– Това е подобно на кон, но е на черни и бели райета.
– Какво друго видя?
– Видях жираф.
– Това пък какво е?
– Виждали ли сте кон?
– Виждали сме.
– Ами това е подобно на кон, но врата му е много дълъг.
– А, друго видя ли?
– Видях също така и крокодил.
– Какво е това?
– Виждали ли сте кон?
– Да. Виждали сме.
– Ами, това нищо общо няма с кон…