Човек разправял на свой приятел

Един човек разправял на свой приятел:
– Вчера влизам в асансьора, а вътре една госпожица с огромен бюст. Направо невероятна! Бях онемял и хипнотизиран и направо не можех да мръдна. В този момент, госпожицата ми каза: „Стига си гледал, ами натисни!“
– И какво стана?
– То, каквото стана после, не е за разправяне, ама кой да ти каже, че тя била имала на предвид копчетата на асансьора…