Човек си построил вила в гората

Човек си построил вила в гората. Всичко било наред, само дето било пълно с мечки. Принудил се той да извика някой, който да се справи с мечките. Пристигнал някакъв мъж, който мъкнел една голяма пушка и влачел след себе си едно малко и мърляво кутре. Собственика на вилата попитал:
– Какво е това?
– Това е Зефирчо! Специално куче за лов на мечки!
Учудил се човека, но какво да прави… Тръгнали към гората, приближили се до едно голямо дърво и ловеца казал:
– Аз ще се кача на дървото и ще подплаша мечката. Когато мечката падне на земята, Зефирчо ще я изяде. Разбра ли?
– Разбрах!
– Имаш ли въпроси?
– Ами, след като Зефирчо ще яде мечката, за какво тогава ти е тази пушка?
– Пушката ще остане при тебе. Ако, вместо мечката, падна аз, ти ще трябва веднага да застреляш Зефирчо…