Човек крещял с всичка сила

Една ранна неделна сутрин, в един тих квартал, се появил някакъв човек, който крещял с всичка сила:
– Млекаряяя! Млекаряяя!
Започнали нервно да се отварят прозорци. Сънени и чорлави глави започнали да се подават от тях, а оня продължавал да си вика. По едно време, насреща му застанал добре изглеждащ господин и съвсем възпитано го заговорил:
– Извинете! Защо крещите така? Днес е неделя, рано сутрин е и хората искат да си починат. Защо пречите на всички?
– Защото, аз съм млекар и ако не викам по махалата, никой няма да разбере, че минава млекаря и никой няма да си купи мляко. Бизнеса ми и без това не върви много добре.
– Е добре де, аз пък съм гинеколог. Моя бизнес също не върви добре напоследък. Да взема ли, и аз да тръгна по града и да крещя: „П*ткаря! П*ткаря!“…