Червячна предавка (червяк)

Червячна предавка (червяк) е вид зъбна предавка между кръстосани валове. Обикновено червякът предава въртеливото движение на на червячното колело. Според формата на червяка, червячната предавка бива цилиндрична (Архимедова или еволвентна) с линейно допиране на зъбите, и глобоидна с повърхностно допиране на по-голям брой зъби. Приложение червячната предавка намира в машините и най-вече в моторните превозни средства при предавателни отношения едно към десет, едно към тридесет и чак до към едно към петстотин.Червячна предавка (червяк)Коефициента на полезно действие (КПД) на една червячна предавка варира в диапазона о,6 до 0,9.