Часовник

Часовника е уред за измерване на времето чрез стабилен периодичен процес(въртене на Земята, люлеене на махало, трептене на плстинки, атоми, молекули и други). В зависимост от това часовниците биват: звездни, слънчеви, махални, балансни, кварцови, атомни и други. В зависимост от силата, която ги превежда в действие часовниците биват: пружинни, с тежест, електрически и други. Според системата преброяваща периодичните трептения, часовниците се делят на: сигнални, стрелкови, говорещи и регистриращи. В съвременните механични часовници регулатор е махало или баланс, двигател е тежест или пружина, навивана чрез система зъбни колела. Точността на астрономическите махални часовници е до няколко хилядни от секундата. Най-точни с пружина и баланс са морските хронометри.