В час по химия

В час по химия учителката попитала:
– Митко, какъв разтвор получи?
Митко отговорил:
– Зелен, госпожо!
– Браво! Отличен шест! А ти Пенке, какъв разтвор получи?
– Зелен, госпожо!
– Браво! Отличен шест!  Иванчо, а ти какъв разтвор получи?
Иванчо отговорил:
– Кафяв, госпожо!
– Двойка Иванчо. Клас, залегни…