Чапаев лежал на смъртно легло

Чапаев лежал на смъртно легло. Пред болницата стояли около 200000 души и чакали да чуят последните му думи. Петка влязъл в болничната стая, седнал до него и видял, че се мъчи да му каже нещо. Дал му той един лист и молив и Чапаев написал нещо, след което издъхнал. Петка излязъл на терасата и започнал да чете последните думи на Чапаев пред насъбралата се тълпа:
– Мамка ти Петка! Стани от маркучаааа, задушавам сеееееее…