ГОЛЯМА ТРАГЕДИЯ! Намериха трупа на 12 годишно момче

Голяма трагедия разтърси пиринския край. Открит е труп на дванадесет годишно момче от село Корница – гоцеделчевско. След като момчето не се е прибрало вкъщи вчера, родителите му са позвънили на телефон 112 и са съобщили за изчезването му. Според първоначалните данни, детето се е удавило във водите на язовир „Явор“, който се намира в близост до селото (между село Лъжница и Корница). Тялото на момчето е било открито в ранния следобед от екип от водолази от РС ПБЗН – Гоце Делчев. Районната прокуратура е уведомена и вече работи по случая.

Антикоагулант

Антикоагулант е лекарствено средство което потиска процесите водещи до съсирване на кръвта в организма. Един от най-известните антикоагуланти е хепаринът. Понякога при терапии на тромбози и тромбемболии се използва перорално приемане на антикоагулант. Трябва да се знае, че употребата на хепарин може да доведе до кожна алергия. Принципа на действие на пероралния антикоагулант е че той стимулира синтеза на дефектни белтъци за кръвосъсирване. По този начин те водят до така нареченото „кръвно разреждане”.  Употребата на антикоагулант е изключително противопоказна при бременност и в никакъв случай не трябва да се практикува понеже може да увреди плода до голяма степен. Още един интересен факт за антикоагуланта хепарин е, че с негова помощ учени са успели да излекуват ракови образувания при опити с мишки. Хепарина явно успява да създаде предпазен слой, който пречи на белите кръвни телца да атакуват клетката.

Рибен буквар

Рибен буквар е популярно название на „Буквар с различни поучения“ (1824, Брашов) от доктор Петър Берон. На практика Рибен буквар е първата българска учебна книга. Рибния буквар е енциклопедичен по съдържание, написан на говорим български език, съобразен с особеностите на детската възраст. Интересното при Рибен буквар е че той отразява много действително новите за епохата педагогически схващания. В него е изложена необходимостта от светско и реално образование, разработени са принципите на взаимоучителния (във взаимно училище) и звучния метод на обучение. Рибен буквар е и първата българска детска книга. През периода 1824 – 1862 година е издаван седем пъти, а до 1964 година е издаван 24 пъти. Рибния буквар успява да постави образованието в служба на общественото развитие.

Рибонуклеинова киселина (РНК)

Рибонуклеинова киселина (РНК) е сложно високомолекулно органично съединение (нуклеинова киселина). Молекулата и е полинуклеотидна верига, чиято мономерна единица е рибонуклеотид, изграден от захарта Д-рибоза, хетероцикличните бази аденин, гуанин, урацил и цитозин и от фосфатен остатък. Установени са три вида Рибонуклеинова киселина (РНК):

  • рибозомна РНК- в състава на рибозомите. Обхваща две групи молекули. Едната група е с молекулна маса около 1,2-1,5 милиона, другата с около 500000.
  • транспортна РНК (РНК – преносител) – в цитоплазмения и ядрения сок. с молекулна маса около 25000. Специфична е за всяка аминокиселина.
  • информационна РНК – образува се в клетъчното ядро, слабо е застъпена. Молекулната и маса е около 2 милиона.

Информационната рибонуклеинова киселина (РНК) „отпечатва“ (генетичен код) върху себе си информацията, съдържаща се в молекулата на дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) и посредничи между нея и системата, синтезираща белтък, в пренасянето на белезите на наследство.

Риби (Pisces)

Риби (Pisces) са клас гръбначни животни. Рибите имат типично устройство с характерни белези: торпедовидно тяло, достигащо от 7,5 милиметра до 30 метра, приспособително оцветяване, слузеста кожа, покрита с люспи, перките са чифтни (гръдни и коремни перки) и нечифтни (от една до три гръбни, опашна и анална перка). Скелетът на рибите е костен, рядко хрущялен (акулови), мускулите са сегментирани, сърцето е с камера и предсърдие, кръгообращението е с един кръг. Рибите дишат с помощта на хриле. Типични за рибите са плавателен мехур, странична линия, елетрически органи, способност за радиолокация (също и ехолокация). Рибите наброяват около 25000 вида, от които повечето са морски риби. В България се срещат 188 вида. Рибите се размножават с яйца (хайвер), обикновено в големи количества (рибата луна изхвърля около 300 милиона броя яйца). Рибите се хранят основно с планктон, бентос, някои риби са растителноядни, голям брой са хищници. Рибите са много сенни стопански обекти, главно заради месото и хайвера, но не само. За моретата най-масов е улова на селдови риби, а в сладките води – на шаранови риби.