Един българин бил на специализация в Япония

Един българин бил на специализация в Япония и гостувал на свой японски колега. Отишъл до тоалетната, но скоро се върнал при домакина и се оплакал, че не може да влезе, понеже вратата на тоалетната нямала брава и дръжка. Японецът отговорил, че вратата е с фотоклетка и сензор и трябва да изчакаш пред вратата няколко секунди и тя се отваря. Когато влезеш, вратата автоматично се заключва. Когато си свършиш работата и пуснеш водата, вратата автоматично се отключва.
Българинът много харесал технологията и си поръчал една такава врата за вкъщи. Когато японецът дошъл на гости в България, в дома на приятеля му пак имало брава на вратата на тоалетната. Когато японеца попита „Защо?“, българинът му отговорил.
– Технологии… технологии, но тука сме в България. Единия път, когато спря тока, ходих да сера навън. Другия път, като спря водата, спах вътре…