Блондинка вървяла по улицата

Една блондинка вървяла по улицата, а едната и гърда била изскочила от деколтето и. Всички мъже се заглеждали и зяпали, но никой не смеел да я заговори. Накрая един полицай приближил блондинката и казал:
– Добър ден, госпожо!
– Добър ден!
– При Вас има един малък проблем…
– Така ли? Какъв е той?
– Едната ви гърда е отвън. Моля, приберете я, защото хората се разсейват.
Блондинката погледнала деколтето си и уплашено изкрещяла:
– О, Боже! Забравила съм бебето си в мола…