Една блондинка отишла в пощата

Една блондинка отишла в пощата и казала, че иска да се свърже с майка си, но няма никакви пари.
– „Всичко бих направила, за да се свържа с мама“ – казала тя. Служителят се усмихнал и я попитал:
– „Абсолютно всичко ли?“
– „Да, всичко!“ – отвърнала блондинката.
Тогава той я завел в една стаичка зад гишето и наредил:
– „Падни на колене!“ – блондинката го послушала.
– „Отвори ми ципа!“, – пак го послушала.
– „Извади ми го!“ – тя отново изпълнила нареждането, като го сграбчила с две ръце.
– „Защо спря? Хайде, продължавай!“- казал той. Блондинката бавно го приближила до устата си и казала:
– „Ало, мамо! Чуваш ли ме?“