Баща и син тръгнали към едно село за невеста

Баща и син тръгнали към едно село да търсят невеста. Стигнали те до селото и след кратко търсене си избрали невеста. Селяните обаче, започнали да ги разубеждават:
– Абе недейте я взема тази уруспия бе. Тя е голям боклук. Нищо не става от нея! Не се занимавайте.
– Че какво и има толкова? Аз съм си я харесал, тя ще бъде! – отсякъл синът.
– Абе недей бе, момче. Нали ти казваме, голям боклук е. Цялото село са я минали! Някои даже и по два пъти са я минали. Послушай ни, за нищо не става! Не си вкарвай таралеж в гащите – продължили да го увещават селяните.
Младежът, макар и неохотно, накрая се съгласил със селяните. С баща си се качили в колата и потеглили да се прибират към вкъщи. Тъкмо излезли от селото и започнали да се спускат по един баир и младежът се обърнал. Загледал се той, замислил се и казал:
– Абе, тате! Я дай да се върнем, да си я вземем тази за невеста! То, гледай го, колко е село!..