Баща решил да изненада своя син

Един баща решил да изненада десет годишният си син за Коледа. Той се преоблякъл като дядо Коледа, влязъл в стаята на сина си и започнал да го разпитва:
– Я ми кажи сега, като пораснеш какъв искаш да станеш?
– Ами, искам да стана водопроводчик…
– Как водопроводчик бе, ти нормален ли си? Не искаш ли нещо по-хубаво? Например адвокат или лекар?
– Не, обаче може и разносвач на пици…
Бащата вече едва се сдържал.
– Ама, как разносвач на пици? Не искаш ли полицай да станеш или пожарникар?
– Не, но може и чистач на басейни…
Бащата се плеснал по челото и извикал:
– Жена, детето е намерило онази по*но касета…