Баба и младо момиче в пункт за „Еврофутбол“

Баба и младо момиче, се засичали редовно в един пункт за „Еврофутбол“. Момичето видяло, че бабата все печели и един ден я попитало, как така успява все да познава резултатите. Бабата и обяснила:
– Виж сега, момиче, да ти обясня, каква е моята система. Хващам на дядото х*я и го повдигам нагоре. После, като го пусна и гледам накъде ще падне. Ако падне наляво – резултата е 1, ако падне надясно – резултата е 2. Ако вземе, че случайно остане щръкнал нагоре, значи резултата ще бъде Х.
Запомнило момичето системата на бабата и започнала да я прилага системата, но отново нямала никакъв успех. Бабата продължавала да печели постоянно, а момичето пак нищо не познавало. Един ден, момичето отново заговорило бабката:
– Абе бабо, ти май нещо ме излъга. Тази система изобщо не работи! Аз като хвана на х*я на приятеля ми и няма нито единици, нито двойки, ами застава винаги на Х… Какво трябва да направя?
– Защо тогава се занимаваш с глупости, моето момиче? Късай фиша и сядай на късмета…