Айшето казала на Асан

Айшето казала на Асан:
– Асане, гледай каква хубава вода! Сега ако имаше брашно и сирене, каква баница щях да врътна само…
Най-малкото циганче, което си играело наблизо, дотърчало и казало с изцъклени очи:
– Уха, ще я изям цялата!
Асан му завъртял една звучна плесница и започнал да му се кара:
– Абе мангал, как така ще я изядеш цялата, бе? Ами твоите братя и сестри, гладни ли да стоят?
Не издържало майчиното сърце на Айшето и на свой ред тя почнала да се кара на мъжа си:
– Остави го, бе! Нека яде детето, сега му се паднало!