Аристофан

Аристофан (445-375 година преди новата ера) е древногръцки поет комедиограф. Аристофан е представител е на „старата“ комедия, третираща актуални въпроси от обществения живот. Той критикува слабостите на атинската демокрация през пети век преди христа и нейната войнствена политика. Творбите на Аристофан са остро сатирични и имат голямо поетическо въздействие. От 4 творби до нас са достигнали едва 11 комедии изцяло: „Ахарняни“ (425 година преди новата ера), „Облаци“ (423), „Оси“ (422),“Мир“ (421), „Птици“ (414), „Лизистрата“ (411), „Богатство“ (388) и други. Освен тези цели творби на Аристофан, до нас в днешни дни са достигнали и около 900 малки фрагмента от неговото творчество.АристофанПървата си пиеса („Пируващите“ – не е достигнала до нас) Аристофан пише още преди да навърши двадесет годишна възраст (пише я под друг псевдоним). Основно в пиесите си Аристофан осмива известни атиняни като излага на показ и се надсмива над тяхното поведение.