Анемометър

Анемометър е уред за измерване на скоростта на флуидно течение, например на вятъра. Анемометрите биват няколко вида: манометричен анемометър (скоростомерна тръба на Прантъл), механичен анемометър (ветромер), най-често чашков, електронен анемометър и други. Наименованието произлиза от гръцки език и в буквален превод означава вятър. Друга разновидност на анемометъра е анемографа, който се явява записващ анемометър.