Амоняк

Амоняк (NH3) е безцветен газ с остра задушлива миризма. Температурата на втечняване на амоняка е 33,4 градуса по Целзий а температурата му на втвърдяване е 77,5 градуса по Целзий. Амоняка е много разтворим във вода – в разтвора (амонячна вода) се осъществява равновесие между амоняк и амониев хидроокис. С киселини амоняка образува амониеви соли. Амоняка се получава индустриално чрез синтезиране на водород и азот, при коксуване на въглищата и по-рядко чрез разлагане на калциев цианамид, CaCN2 с вода. Приложение амоняка намира за получаване на амониеви соли, азотна киселина, за получаване на тор, в хладилната техника и в медицината.