Американец и българин в една хотелска стая

Американец и българин били настанени в една хотелска стая на двадесетия етаж. Една сутрин, българина се събудил и видял, че някой му се е из*рал на гърдите и учудено попитал американеца:
– Какво означава това?
– Това е американска изненада! – отговорил с ехидна усмивка американеца.
Българина си замълчал и спокойно отишъл в банята да се измие. На следващата сутрин, американеца се събудил а на гърдите му имало тухла.
– Какво е това? – изкрещял той.
– Това е българска изненада! – невъзмутимо отговорил българина.
– Много тъпа, българска шега! – ядосано изкрещял американеца, хванал тухлата и я хвърлил през прозореца.
– Може да е тъпа, но когато тухлата стигне до втория етаж, т*шаците ти ще тръгнат след нея! – ехидно добавил българина.