Александър Македонски (Велики)

Александър Македонски, известен също и като Александър Велики (356 – 323 година преди новата ера) е бил цар на древна Македония от 336 година преди христа и велик пълководец на античността. Александър Македонски (Велики) е син на Филип втори Македонски и възпитаник на Аристотел, а по военно дело възпитаник на своя баща. През 334 година преди христа предприема поход срещу Персия. Александър Македонски успява да удържи победи в битките при река Граник (334 година преди новата ера), при град Иса (333 година преди новата ера) и при Гавгамела (331 година преди новата ера). Александър Македонски разгромява огромната персийска монархия на Ахеменидите, като завладява цяла Македония, Азия, Сирия, Египет, Месопотамия, Персия и обширни области в средна Азия. В разгара по време на приготовления за нови походи умрял във Вавилон. „Световната македонска държава“, създадена в резултат на завоеванията му, се простира от Дунав до Инд, като е най-голямата държава на древността. Лишена от трайни вътрешно икономически, етнически и други спойки, Древна Македония се разпада след смъртта на Александър Македонски. Върху нейната територия възникват редица елинистични държави.