Акула учила малкото акулче

Стара акула учила малкото си акулче, как да яде хора:
– Значи, първо правиш един голям кръг около него. Ама много бавно. После правиш един по-малък кръг, ама по-бързо. Накрая правиш един много малък кръг, много бързо. След това можеш да го изядеш.
Малкото акулче нетърпеливо прекъснало майка си:
– Ама мамо, не може ли направо да го изям?
– Абе може, ама защо да го ядеш с л*йната…