Начинаещ адвокат открил кантора

Начинаещ адвокат открил кантора. Дълго време той нямал нито един клиент. Най- сетне, секретарката му казала, че един човек пита за него. Адвокатът заръчал на секретарката си, да пусне човека в кабинета му, но след десет минути. Десет минути по-късно, докато човека влизал в кабинета му, адвокатът вдигнал телефона и се престорил, че води разговор:
– Господин генерал, няма как да поема Вашето дело за по-малко от 5 000 лева! По принцип вземам около 8 000, но за Вас бих направил малка отстъпка…
След като затворил телефона, адвоката се обърнал към току що влезлия човек и го попитал:
– Заповядайте, по какъв въпрос идвате?
– Аз работя към телефонния ви оператор. Изпратиха ме при вас, защото телефона ви е развален…